Vòng đá Aquamarine phối Charm Thái xinh xắn

Lắc bạc đá Aquamarine phối Charm Thái xinh xắn

Vòng charm mệnh Thuỷ, màu sắc sẽ phù hợp nhất với những con người của nước, mang lại may mắn, tiền tài và hạnh phúc.
• Trí tuệ minh mẫn khởi đầu mới thành công.
• Giữ vững tâm trí, mạnh mẽ áp chế nhũng thế lực xấu và tiểu nhân.
• Thu hút vượng khí, tài lộc.
• Mang đến nhiều may mắn trong kinh doanh, thăng quan tiến chức.
• Giúp bạn nhận ra con đường đi và quyết tâm thực hiện nó.
• Tâm hồn trở nên ôn hoà giảm stress và thu hút duyên trong kinh doanh, tình cảm trở nên suông sẻ hơn.