Lá bồ đề đá cẩm thạch thiên nhiên (mặt dây)

600.000VNĐ

Lá Bồ Đề đá Cẩm Thạch:

  • “Ngọc dưỡng Người, cũng lại là Người dưỡng Ngọc”.
  • Khi mang lá bồ đề đá Cẩm Thạch bên người chúng sinh sẽ luôn bình an, bảo bọc của đức Phật từ đó sẽ có phúc phần.
  • Người xưa cho rằng, đeo Ngọc trên người tốt cho Vận Khí, tốt cho Sức Khỏe, tốt cho Tiền tài…
  • Lá Bồ Đề đá Cẩm Thạch thiên nhiên mang ý nghĩa May Mắn và Bình An, nâng cao vị thế của chủ sử dụng.

còn 1 hàng

Hướng Dẫn Mua Trả Góp với Wowmelo