THÔNG TIN SẢN PHẨM

N Gems cam kết các thông tin sản phẩm được cung cấp cho khách hàng là đúng sự thật. Một số sản phẩm dù không có phiếu kiểm định đi kèm, nhưng N Gems sẽ luôn bán hàng đảm bảo chất lượng đúng như những gì N Gems tư vấn.
Trường hợp khách hàng cảm thấy sai khi đi kiểm định tại bất kỳ trung tâm nào, N Gems sẽ đứng ra xử lý – thẩm định lại hoặc bồi thường theo giá trị đã bán kèm các chi phí giao nhận (nếu có).