ĐIỀU KHOẢN

1. Điều khoản sử dụng chung

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của bạn đối với website mang tên ngemsvn.com

Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản, điều kiện được ghi nhận tại đây.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung thể hiện trên website bao gồm các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố cục và các nguồn tài nguyên thông tin khác đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và khai thác sử dụng của N Gems đối với quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.

3. Quyền từ chối chung

Các dịch vụ và tài nguyên thông tin xuất hiện tại website ngemsvn.com được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của N Gems và các đối tượng truy cập website với mục đích thương mại. N Gems không cấp quyền sở hữu cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến mọi quyền sở hữu trí tuệ.

Độ tin cậy vào thông tin, tài nguyên thông tin, độ chính xác tại website này rất cao. Tuy nhiên, N Gems bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin,… và các

khoản mục khác chứa đựng được cung cấp qua website này dưới mọi hình thức.

4. Giới hạn và trách nhiệm pháp lý

N Gems sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Và N Gems sẽ không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin nếu bạn cung cấp thông tin đơn hàng của mình cho bên thứ ba.