Luận một xíu về 1976 Bính Thìn

Luận một xíu về 1976 Bính Thìn

Luận một xíu về 1976 Bính Thìn

Nam nữ 1976 năm 2023 tương đối tốt về công việc. Nữ tháng 10, 12 âm lịch có lộc về tiền bạc.

Mặc dù dính Hại Thái Tuế nhưng không đến nỗi bị quá xấu. Nam kỵ tháng 4 và tháng 8, dễ bị tai nạn hay mất tiền.

Tuy là năm tốt nhưng việc đầu cơ, đầu tư lớn sẽ dễ bị mất tiền vì trong cái tốt vẫn có hạn xấu.  Nên đầu tư vừa phải thì được.

Nữ kỵ màu trắng, nam kỵ màu đỏ.

Cara cảm ơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *