THÔNG TIN KHUYẾN MẠI TỪ NGEMS

Thông báo khuyến mại 5% cho quý khách like và share video tiktok shop
Thông báo khuyến mại 5% cho quý khách like và share video tiktok shop
Khuyến mại các sản phẩm trên tiktok shop kể từ ngày 11/10/2022
Khuyến mại các sản phẩm trên tiktok shop kể từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022