Category Archives: Blog 2021

Nhâm Thân 1992 trong năm 2021 – Ánh Hào Quang

Nhâm Thân 1992 trong năm 2021 – Ánh Hào Quang Có thể nói, trong 9...

Canh Thân 1980 trong năm 2021

Canh Thân 1980 – Thạch Lựu Mộc Theo như chúng ta biết thì Thổ khắc...

Mậu Thân 1968 trong năm 2021

Mậu Thân 1968 Mặc dù tuổi cũng qua 50 rồi, hiện tại bản thân Mậu...

Ất Mão 1975 – Đinh Mão 1987 – Kỷ Mão 1999 trong năm 2021

Ất Mão 1975 – Đinh Mão 1987 – Kỷ Mão 1999 Hạn rồi cũng sẽ...

Giáp Dần 1974 – Bính Dần 1986 – Mậu Dần 1998 trong năm 2021

Giáp Dần 1974 – Đại Khê Thủy; Bính Dần 1986 – Lư Trung Hỏa; Mậu...

Tân Dậu 1981 –  Quý Dậu 1993 trong năm 2021

Tân Dậu 1981 –  Quý Dậu 1993 Nghe Tân – nghe Quý là đã thấy...

Quý Hợi 1983 trong năm 2021 – Nếu bị động là thất bại thì chủ động nhất định sẽ thành công

Quý Hợi 1983 – Nếu bị động là thất bại thì chủ động nhất định...

Giáp Tuất 1994 năm 2021 – Thử thách cuộc đời mới bắt đầu, khiêm nhường đón nhận mới vững thành công

Giáp Tuất 1994 – Thử thách cuộc đời mới bắt đầu, khiêm nhường đón nhận...

Ất Hợi 1995 trong năm 2021 – Được giúp đỡ trọn vẹn

Ất Hợi 1995 – Được giúp đỡ trọn vẹn trong năm 2021 Cánh đã bung...

1982 Nhâm Tuất trong năm 2021 – Đại Hải Thủy

1982 Nhâm Tuất – Đại Hải Thủy Việc lo chưa xong – chuyện nhà lại...